COLOR METAL CLEANER

COLOR METAL CLEANER

Przemysł i budownictwo

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA UTLENIONYCH
POWIERZCHNI METALI KOLOROWYCH

ZASTOSOWANIE:

Specjalistyczny preparat czyszczący z serii Nano-Tech. Czyści i usuwa utlenione naloty
z elementów miedzianych, aluminiowych, ocynkowanych itp.  Preparat doskonale nadaje się do usuwania zabrudzeń z bram, płotów, itp. Środek penetruje strukturę czyszczonej powierzchni wchodząc w reakcję chemiczną z określonymi związkami stanowiącymi zabrudzenia, a następnie odseparowuje je od czyszczonej powierzchni umożliwiając ich usunięcie. Preparat czyszczący o bardzo wysokiej skuteczności. Wysoce zaawansowana formuła chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP pozwala na błyskawiczne usunięcie szczególnie głębokich zabrudzeń bez ingerencji w strukturę powierzchni czyszczonej.

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Równomiernie spryskać zanieczyszczoną powierzchnię
  2. Odczekać ok. 2 minut, następnie przetrzeć powierzchnię ściereczką
  3. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi, czynność należy powtórzyć używając szczoteczki, jeśli pozwala na to rodzaj powierzchni czyszczonej, lub sprężonym powietrzem
  4. UWAGA!!! PRZED UŻYCIEM PREPARATU NALEŻY DOKONAĆ PRÓBY
    W NIEWIDOCZNYM MIEJSCU!!!

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Okres trwałości 5 lat.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +25°C
Produkt przyjazny dla środowiska, posiada atest PZH.

Made in UE

Pojemności

Dostosuj rozmiar do swoich potrzeb

Do pobrania:

ŚRODEK DO METALI

100 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO METALI

450 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO METALI

1 l

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz dział doświadczonych specjalistów czeka…