DESCALING REMOVER

DESCALING REMOVER

Przemysł i budownictwo

ODKAMIENIACZ

ZASTOSOWANIE:

Preparat czyszczący z serii Nano-Tech. Doskonale rozpuszcza i usuwa nawet gruby osad
z kamienia i tłuszcze organiczne z powierzchni płytek, armatury łazienkowej, baterii, toalety itp. Świetnie nadaje się do czyszczenia stali INOX, umywalek, zlewozmywaków i ceramiki.

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Równomiernie spryskać zanieczyszczoną powierzchnię
  2. Odczekać kilkadziesiąt sekund nie dopuszczając do zaschnięcia płynu
  3. W przypadku silnych zabrudzeń użyć gąbki lub miękkiej ściereczki
  4. Czyszczoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody
  5. W trudnodostępnych miejscach zanieczyszczenia usunąć szczoteczką. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi, czynność należy powtórzyć.
  6. UWAGA!!! PRZED UŻYCIEM PREPARATU NALEŻY DOKONAĆ PRÓBY
    W NIEWIDOCZNYM MIEJSCU!!!

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Okres trwałości 5 lat.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +25°C
Produkt przyjazny dla środowiska, posiada atest PZH.

Made in UE

Pojemności

Dostosuj rozmiar do swoich potrzeb

Do pobrania:

ODKAMIENIACZ

100 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ODKAMIENIACZ

450 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ODKAMIENIACZ

1 l

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz dział doświadczonych specjalistów czeka…