GUM REMOVER

GUM REMOVER

Przemysł i budownictwo

ŚRODEK
DO USUWANIA GUM

ZASTOSOWANIE:

Specjalistyczny preparat czyszczący z serii Nano-Tech. Doskonale usuwa resztki zaschniętej gumy do żucia i plasteliny praktycznie ze wszystkich powierzchni: z dywanu, tapicerki, drewna, kamienia, włosów, ubrań, skóry itp. Wysoce zaawansowana formuła chemiczna oparta
na nieagresywnych substancjach czynnych ICP nie powoduje uszkodzeń i odbarwień struktury powierzchni czyszczonej.

SPOSÓB UŻYCIA:

 1. Równomiernie spryskać zanieczyszczoną powierzchnię
 2. Odczekać ok. 2 minuty, następnie przetrzeć powierzchnię za pomocą
  szczoteczki z twardym włosiem.
 3. W trudnodostępnych miejscach zanieczyszczenia usunąć szczoteczką,
  a następnie sprężonym powietrzem. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi, czynność
  należy powtórzyć.
 4. UWAGA!!! PRZED UŻYCIEM PREPARATU NALEŻY DOKONAĆ PRÓBY
  W NIEWIDOCZNYM MIEJSCU!!!

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Okres trwałości 5 lat.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +25°C
Produkt przyjazny dla środowiska, posiada atest PZH.

Made in UE

Pojemności

Dostosuj rozmiar do swoich potrzeb

Do pobrania:

ŚRODEK DO USUWANIA GUM

100 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO USUWANIA GUM

450 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO USUWANIA GUM

1 l

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz dział doświadczonych specjalistów czeka…