IRON CLEANER

IRON CLEANER

Przemysł i budownictwo

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
POWIERZCHNI METALOWYCH

ZASTOSOWANIE:

Specjalistyczny preparat czyszczący z serii Nano-Tech. Doskonale usuwa zanieczyszczenia organiczne i syntetyczne z wszelkich powierzchni metalowych jak aluminium, miedź, stal zwykła oraz nierdzewna itp. Z uwagi na posiadane atesty PZH świetnie sprawdza się
w lokalach gastronomicznych. Preparat dedykowany jest do zakładów wyrobów spożywczych, mięsnych, piekarni itp. Środek penetruje strukturę czyszczonej powierzchni wchodząc
w reakcję chemiczną z określonymi związkami stanowiącymi zabrudzenia, a następnie odseparowuje je od czyszczonej powierzchni umożliwiając ich usunięcie. Preparat czyszczący o bardzo wysokiej skuteczności. Wysoce zaawansowana formuła chemiczna oparta
na nieagresywnych substancjach czynnych ICP pozwala na błyskawiczne usunięcie
wszelkich zabrudzeń bez ingerencji w strukturę powierzchni czyszczonej.

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Równomiernie spryskać zanieczyszczoną powierzchnię
  2. Odczekać ok. 30 sekund, następnie przetrzeć czyszczona powierzchnię
    wilgotną ściereczką
  3. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi, czynność należy powtórzyć używając
    szczoteczki, jeżeli pozwala na to rodzaj powierzchni czyszczonej

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Okres trwałości 5 lat.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +25°C
Produkt przyjazny dla środowiska, posiada atest PZH.

Made in UE

Pojemności

Dostosuj rozmiar do swoich potrzeb

Do pobrania:

ŚRODEK DO SPRZĘTU I PANELI

100 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO SPRZĘTU I PANELI

450 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO SPRZĘTU I PANELI

1 l

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz dział doświadczonych specjalistów czeka…