PLASTIC CLEANER

PLASTIC CLEANER

Motoryzacja

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH

ZASTOSOWANIE:

Preparat czyszczący z serii Nano-Tech. Usuwa zabrudzenia z różnego typu powierzchni
z tworzyw sztucznych jak guma, linoleum, kokpit samochodowy, listwy ozdobne, i inne tego typu części plastikowe. Wysoce zaawansowana formuła chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP dokładnie doczyszcza nawet stare zaschnięte zabrudzenia nie naruszając czyszczonej powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Równomiernie spryskać zanieczyszczoną powierzchnię
  2. Odczekać kilkadziesiąt sekund nie dopuszczając do zaschnięcia płynu
  3. Powierzchnię przetrzeć miękką ściereczką z mikro fibry.
  4. W przypadku silnych zabrudzeń czynność należy powtórzyć.
  5. UWAGA!!! PRZED UŻYCIEM PREPARATU NALEŻY DOKONAĆ PRÓBY
    W NIEWIDOCZNYM MIEJSCU!!!

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Okres trwałości 5 lat.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +25°C
Produkt przyjazny dla środowiska, posiada atest PZH.

Made in UE

Pojemności

Dostosuj rozmiar do swoich potrzeb

Do pobrania:

ŚRODEK DO PLASTIKÓW

100 ml

Profesjonalne środki dla branży motoryzacyjnej.

ŚRODEK DO PLASTIKÓW

500 ml

Profesjonalne środki dla branży motoryzacyjnej.

ŚRODEK DO PLASTIKÓW

1 l

Profesjonalne środki dla branży motoryzacyjnej.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz dział doświadczonych specjalistów czeka…