GROUT REMOVER

GROUT REMOVER

Przemysł i budownictwo

ZMYWACZ DO USUWANIA
ZASCHNIĘTEJ FUGI EPOKSYDOWEJ

ZASTOSOWANIE:

Specjalistyczny preparat czyszczący z serii Nano-Tech o bardzo wysokiej skuteczności.  Czyści zaschniętą (starą) fugę epoksydową. Idealnie nadaje się do czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni: kafelek, granitów, marmurów itd.  Wysoce zaawansowana formuła chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP o błyskawicznym działaniu bez ingerencji w strukturę powierzchni czyszczonej. Preparat w pełni bezpieczny,
nie pozostawia odbarwień, ani uszkodzeń mechanicznych, czy chemicznych.

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Po spryskaniu powierzchni preparatem odczekać ok. 5 minut w zależności
    od warstwy zanieczyszczenia
  2. Przetrzeć szmatką, lub szczotką z twardym włosiem
  3. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi, czynność należy powtórzyć
  4. UWAGA!!! PRZED UŻYCIEM PREPARATU NALEŻY DOKONAĆ PRÓBY
    W NIEWIDOCZNYM MIEJSCU!!!

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Okres trwałości 5 lat.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +25°C
Produkt przyjazny dla środowiska, posiada atest PZH.

Made in UE

Pojemności

Dostosuj rozmiar do swoich potrzeb

Do pobrania:

ZMYWACZ DO FUGI

100 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ZMYWACZ DO FUGI

450 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ZMYWACZ DO FUGI

1 l

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz dział doświadczonych specjalistów czeka…