FOIL REMOVER

FOIL REMOVER

Przemysł i budownictwo

ŚRODEK DO USUWANIA
STAREJ ZWULKANIZOWANEJ FOLII

ZASTOSOWANIE:

Specjalistyczny preparat z serii Nano-Tech usuwa zaschniętą i zapieczoną folię na ramach okiennych, karoseriach samochodów, szybach itp. Usuwa naklejki i resztki kleju. Wysoce zaawansowana formuła chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP powoduje bardzo wysoką skuteczność preparatu, oraz nie pozostawia żadnych odbarwień
i uszkodzeń zarówno chemicznych, jak i mechanicznych na czyszczonej powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA:

 1. Preparat wprowadzić pomiędzy folię lub nalepkę, a powierzchnię nośną
  w celu zneutralizowania substancji klejącej.
 2. Odkleić pozostałości folii lub nalepki, przetrzeć szmatką bądź szczoteczką
  z miękkim włosiem
 3. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi, czynność należy powtórzyć
 4. UWAGA!!! PRZED UŻYCIEM PREPARATU NALEŻY DOKONAĆ PRÓBY
  W NIEWIDOCZNYM MIEJSCU!!!
 5. NIE WCIERAĆ PREPARATU W POWIERZCHNIĘ CZYSZCZONĄ,
  ANI W ELEMENTY USUWANE!!!

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Okres trwałości 5 lat.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +25°C
Produkt przyjazny dla środowiska, posiada atest PZH.

Made in UE

Pojemności

Dostosuj rozmiar do swoich potrzeb

Do pobrania:

ŚRODEK DO USUWANIA FOLII

100 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO USUWANIA FOLII

450 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO USUWANIA FOLII

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

1 l

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz dział doświadczonych specjalistów czeka…