GRAFFITI REMOVER NITRO

GRAFFITI REMOVER NITRO

Przemysł i budownictwo

ŚRODEK DO USUWANIA

GRAFFITI NITRO

ZASTOSOWANIE:

Specjalistyczny preparat czyszczący z serii Nano-Tech. Doskonale usuwa graffiti (farby
na bazie NITRO) na wszystkich rodzajach powierzchni: PVC, szkło, drewno, kamień, dachówki, powierzchnie metalowe, betonowe itp. Preparat czyszczący o bardzo wysokiej skuteczności. Wysoce zaawansowana formuła chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP o błyskawicznym działaniu bez ingerencji w strukturę powierzchni czyszczonej. Preparat doskonale sprawdzi się przy usuwaniu graffiti z miejsc takich jak: elewacje budynków, pomniki, wiadukty, wagony kolejowe, tramwaje, autobusy, ekrany akustyczne, wiaty przystankowe, windy itp. Zastosowane związki chemiczne eliminują niepożądane reakcje chemiczne z czyszczonymi powierzchniami, co umożliwia usunięcie graffiti
z bardzo delikatnych i kosztownych materiałów, obiektów zabytkowych itp.

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Równomiernie spryskać zanieczyszczoną powierzchnię
  2. Odczekać ok. 1 minuty, następnie farbę usunąć za pomocą ścierki
  3. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi, czynność należy powtórzyć
  4. Nie dopuszczać do ponownego zaschnięcia zmywanej farby.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Okres trwałości 5 lat.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +25°C
Produkt przyjazny dla środowiska, posiada atest PZH.

Made in UE

Pojemności

Dostosuj rozmiar do swoich potrzeb

Do pobrania:

ŚRODEK DO GRAFFITI

100 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO GRAFFITI

450 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO GRAFFITI

1 l

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz dział doświadczonych specjalistów czeka…