PUR REMOVER

PUR REMOVER

Przemysł i budownictwo

ŚRODEK
DO USUWANIA ZASCHNIĘTEJ
PIANKI POLIURETANOWEJ

ZASTOSOWANIE:

Specjalistyczny preparat z serii Nano-Tech usuwa zaschniętą piankę poliuretanową. Idealnie nadaje się do czyszczenia większości rodzajów powierzchni: PVC, drewno, kamień, dachówki, beton, stal, tapicerka, odzież, ubrania robocze itp. Środek penetruje strukturę czyszczonej powierzchni wchodząc w reakcję chemiczną z określonymi związkami stanowiącymi zabrudzenia, a następnie odseparowuje je od czyszczonej powierzchni umożliwiając
ich usunięcie. Wysoce zaawansowana formuła chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP o błyskawicznym działaniu bez ingerencji w strukturę
powierzchni czyszczonej. Przyjazny dla środowiska.

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Równomiernie spryskać zanieczyszczoną powierzchnię
  2. Odczekać ok. 2 minut, następnie przetrzeć powierzchnię
    ściereczką lub szczoteczką z twardym włosiem
  3. W przypadku grubszej warstwy poliuretanu usunąć ją nożem pozostawiając cienką warstwę na powierzchni, którą następnie należy spryskać preparatem
  4. UWAGA!!! PRZED UŻYCIEM PREPARATU NALEŻY DOKONAĆ PRÓBY
    W NIEWIDOCZNYM MIEJSCU!!!

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Okres trwałości 5 lat.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +25°C
Produkt przyjazny dla środowiska, posiada atest PZH.

Made in UE

Pojemności

Dostosuj rozmiar do swoich potrzeb

Do pobrania:

ŚRODEK DO USUWANIA PIANKI

100 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO USUWANIA PIANKI

450 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO USUWANIA PIANKI

1 l

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz dział doświadczonych specjalistów czeka…