CLEANING GROUT

CLEANING GROUT

Gospodarstwo domowe

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA FUG

ZASTOSOWANIE:

Preparat czyszczący z serii Nano-Tech. Usuwa zabrudzenia mineralne i pigmentowe
z powierzchni fug nie naruszając ich struktury. Środek działa grzybo- i bakteriobójczo, dezynfekując spoiny i utrudniając ponowny rozwój pleśni. Wysoce zaawansowana formuła chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP dokładnie usuwa nawet stare zabrudzenia nie naruszając czyszczonej powierzchni, przywracając spoinom
pierwotny kolor.

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Równomiernie spryskać zanieczyszczoną powierzchnię
  2. Odczekać ok. 2 min. nie dopuszczając do zaschnięcia płynu
  3. W przypadku silnych zabrudzeń użyć szczotki
  4. Czyszczoną powierzchnię przemyć wodą
  5. UWAGA!!! PRZED UŻYCIEM PREPARATU NALEŻY DOKONAĆ PRÓBY
    W NIEWIDOCZNYM MIEJSCU!!!

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Okres trwałości 5 lat.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +25°C
Produkt przyjazny dla środowiska, posiada atest PZH.

Made in UE

Pojemności

Dostosuj rozmiar do swoich potrzeb

Do pobrania:

PŁYN DO FUG

100 ml

Profesjonalne środki dla linii gospodarstwa domowego.

PŁYN DO FUG

500 ml

Profesjonalne środki dla linii gospodarstwa domowego.

PŁYN DO FUG

1 l

Profesjonalne środki dla linii gospodarstwa domowego.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz dział doświadczonych specjalistów czeka…