KITCHEN CLEANER

KITCHEN CLEANER

Gospodarstwo domowe

ZMYWACZ DO BLATÓW, KUCHENEK,
ŚCIAN I PODŁÓG

ZASTOSOWANIE:

Specjalistyczny preparat czyszczący z serii Nano-Tech. Doskonale czyści powierzchnie
blatów, ścian, kuchenek, piekarników, podłóg. Środek czyszczący o bardzo wysokiej skuteczności. Wysoce zaawansowana formuła chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP nie powoduje uszkodzeń i odbarwień struktury powierzchni czyszczonej. Czyści zarówno syntetyczne, jak i organiczne zanieczyszczenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Równomiernie spryskać zanieczyszczoną powierzchnię
  2. Odczekać ok. 2 minuty, następnie przetrzeć ściereczką
  3. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi, czynność należy powtórzyć i przetrzeć powierzchnię za pomocą szczotki z twardym włosiem.
  4. UWAGA!!! PRZED UŻYCIEM PREPARATU NALEŻY DOKONAĆ PRÓBY
    W NIEWIDOCZNYM MIEJSCU!!!

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Okres trwałości 5 lat.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +25°C
Produkt przyjazny dla środowiska, posiada atest PZH.

Made in UE

Pojemności

Dostosuj rozmiar do swoich potrzeb

Do pobrania:

PŁYN KUCHENNY

100 ml

Profesjonalne środki dla linii gospodarstwa domowego.

PŁYN KUCHENNY

450 ml

Profesjonalne środki dla linii gospodarstwa domowego.

PŁYN KUCHENNY

1 l

Profesjonalne środki dla linii gospodarstwa domowego.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz dział doświadczonych specjalistów czeka…