RUST REMOVER

RUST REMOVER

Przemysł i budownictwo

ODRDZEWIACZ

ZASTOSOWANIE:

Specjalistyczny preparat z serii Nano-Tech do usuwania rdzy to doskonałe rozwiązanie sprawdzające się w najtrudniejszych warunkach technologicznych. Środek znajduje szerokie zastosowanie tam, gdzie metal, lub części metalowe powinny być czyste od rdzy. Wysoce zaawansowana formuła chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP sprawia, że produkt jest niezwykle skuteczny, a jednocześnie bezpieczny dla ludzi
i środowiska. Zawiera Unikalne, selektywnie działające związki chelatowe do usuwania rdzy
z metali i stopów żelaza. Ponadto usuwa tlenki z aluminium, rozjaśnia miedź, mosiądz, stal nierdzewną. Perfekcyjnie czyści i przygotowuje powierzchnię do dalszych czynności konserwujących lub dalszej obróbki (np. cynkowania, malowania itp.). Preparat jest alternatywą tam, gdzie zawodzi lub jest zbyt droga inna technologia czyszczenia np. piaskowanie itp. Ponadto zawiera inhibitory korozji do ochrony bazy metalicznej, zabezpieczając powierzchnię powłoką antykorozyjną.

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Usunąć stalową szczotką duże, luźne płaty korozji
  2. Spryskać czyszczoną powierzchnię preparatem (w przypadku braku możliwości dokładnego spryskania powierzchni czyszczonego przedmiotu
    z uwagi na jego kształt, zaleca się kąpiel w roztworze.
  3. Odczekać ok. 2 minut, następnie przetrzeć powierzchnię ścierką, ( w przypadku kąpieli w roztworze najlepsze efekty uzyskuje się po czasie od 30 minut do kilku godzin w zależności od rodzaju czyszczonego przedmiotu).
  4. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi, czynność należy powtórzyć.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Okres trwałości 5 lat.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +25°C
Produkt przyjazny dla środowiska, posiada atest PZH.

Made in UE

Pojemności

Dostosuj rozmiar do swoich potrzeb

Do pobrania:

ODRDZEWIACZ

100 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ODRDZEWIACZ

450 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ODRDZEWIACZ

1 l

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz dział doświadczonych specjalistów czeka…