SILICONE REMOVER NITRO

SILICONE REMOVER NITRO

Przemysł i budownictwo

ŚRODEK DO USUWANIA

SILIKONU NITRO

ZASTOSOWANIE:

Specjalistyczny preparat czyszczący z serii Nano-Tech do usuwania zaschniętego silikonu. Idealnie nadaje się do czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni: kafelki ceramiczne, armatura sanitarna, PVC, drewno, kamień, dachówki, beton, stal, tapicerka, odzież itd. Wysoce zaawansowana formuła chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP pozwala na błyskawiczne usunięcie silikonu z powierzchni bez ingerencji w jej strukturę.

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Równomiernie spryskać zanieczyszczoną powierzchnię
  2. Odczekać ok. 2 minut, następnie przetrzeć rozpuszczony silikon szmatką ściereczką
  3. W przypadku grubszej warstwy silikonu usunąć ją nożem pozostawiając cienką warstwę na powierzchni, którą należy następnie spryskać preparatem
  4. UWAGA!!! PRZED UŻYCIEM PREPARATU NALEŻY DOKONAĆ PRÓBY
    W NIEWIDOCZNYM MIEJSCU!!!

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Okres trwałości 5 lat.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +25°C
Produkt przyjazny dla środowiska, posiada atest PZH.

Made in UE

Pojemności

Dostosuj rozmiar do swoich potrzeb

Do pobrania:

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

100 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

450 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

1 l

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz dział doświadczonych specjalistów czeka…