STONE CLEANER

STONE CLEANER

Przemysł i budownictwo

ŚRODEK DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ
Z ELEWACJI MINERALNYCH I KAMIENNYCH

ZASTOSOWANIE:

Specjalistyczny preparat czyszczący z serii Nano-Tech. Doskonale usuwa zanieczyszczenia organiczne i syntetyczne z porowatych powierzchni takich jak beton, cegła, wszelkiego rodzaju mieszanki betonowo – kwarcowe, dachówki, granit, marmur, a także drewno,
oraz wyroby drewnopochodne. Produkt znajdzie zastosowanie zarówno w profesjonalnych firmach czyszczących, jak i w użytku prywatnym. Środek penetruje strukturę czyszczonej powierzchni wchodząc w reakcję chemiczną z określonymi związkami stanowiącymi zabrudzenia, a następnie odseparowuje je od czyszczonej powierzchni umożliwiając ich usunięcie. Preparat czyszczący o bardzo wysokiej skuteczności. Wysoce zaawansowana formuła chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP pozwala
na błyskawiczne usunięcie szczególnie głębokich zabrudzeń bez ingerencji
w strukturę powierzchni czyszczonej.

SPOSÓB UŻYCIA:

 1. Równomiernie spryskać zanieczyszczoną powierzchnię
 2. Odczekać ok. 1 minutę, następnie spłukać czyszczoną powierzchnię
  strumieniem wody
 3. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi, czynność należy powtórzyć używając
  szczoteczki, jeżeli pozwala na to rodzaj powierzchni czyszczonej
 4. Nie dopuszczać do ponownego zaschnięcia zmywanej farby
 5. UWAGA!!! PRZED UŻYCIEM PREPARATU NALEŻY DOKONAĆ PRÓBY
  W NIEWIDOCZNYM MIEJSCU!!!

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 

Preparat przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Okres trwałości 5 lat.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. +5°C do +25°C
Produkt przyjazny dla środowiska, posiada atest PZH.

Made in UE

Pojemności

Dostosuj rozmiar do swoich potrzeb

Do pobrania:

ŚRODEK DO KAMIENIA

100 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO KAMIENIA

450 ml

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

ŚRODEK DO KAMIENIA

1 l

Profesjonalne środki dla linii przemysłowo-budowlanej.

Potrzebujesz pomocy?

Nasz dział doświadczonych specjalistów czeka…